SZKOŁY

W ostatnich latach zapotrzebowanie na tzw. „radiowęzły” zdecydowanie spadło. Dotacje rządowe i inne „europejskie granty” dotowały (i dotują do dziś) rozwiązania wspierające edukację bezpośrednią (tablice interaktywne, edukację wirtualną, systemy interaktywne wizualne i inne). Systemy nagłośnienia ogólnego zostały całkowicie pominięte. A przecież takie systemy są absolutnie niezbędne do codziennej działalności szkół i innych obiektów o działalności oświatowej. Widać to szczególnie teraz, w dobie pandemii. Systemy strefowe nagłośnienia szkoły bardzo pomagają w przekazywaniu informacji dedykowanej do konkretnego odbiorcy.

Rozumiejąc wszystkie dzisiejsze problemy z jakimi spotykają się Państwo przy modernizacji lub podczas tworzenia od nowa systemu nagłośnienia ogólnego (tzw. radiowęzła), stworzyliśmy propozycje rozwiązań, które w każdym przypadku zaspokoją Państwa potrzeby.

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, jesteśmy świadomi zagrożenia i w sposób ciągły monitorujemy sytuację oraz reagujemy na wytyczne władz polskich i odpowiednich urzędów. Pracujemy bezpiecznie i przestrzegamy obostrzenia związane z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego.